เกม 300 สำนวนน่ารู้  • ในเกมจะแบ่งคำศัพท์สำนวนออกเป็น 3 หมวด คือ หมวด A ถึง G หมวด H ถึง O และหมวด P ถึง W
    โดยเกมจะสุ่มเลือกคำศัพท์ออกมาทีละคำ ผู้เล่นจะต้องเลือกคำแปลที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จึงจะได้คะแนน กรณีที่ตอบผิด หรือตอบไม่ทันเวลา เกมจะแสดงคำแปลที่ถูกต้อง ให้ผู้เล่นได้จดจำ และนำคำศัพท์คำนั้นมาถามซ้ำในภายหลัง จนกว่าจะตอบถูกทุกคำ
    การเล่นเกม 300 สำนวนน่ารู้ เป็นประจำ จะช่วยให้จดจำคำศัพท์สำนวน 300 คำนี้ได้โดยอัตโนมัติ
    (คำศัพท์สำนวนและคำแปลในเกม นำมาจากเวบไซต์ของ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี - http://www.skn.ac.th/skl/skn43/eng59/idiom.htm)

    Link download: Google Play / 1APK Store


เข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับ